Koučink

Koučink je moderní a efektivní metoda pro rozvoj a motivaci člověka. Uvolňuje potenciál a umožňuje tak maximalizovat výkon. Pomáhá kvalitněji myslet a lépe se rozhodovat. Efektivně a pohodlně se dostat z místa, kde právě jsme na místo, kde chceme být. Cílem kouče je zlepšovat vnímání reality, vytvářet a posilovat odpovědnost a víru v sebe sama. 

Je především konverzací mezi koučem a klientem, která pomáhá dramaticky zlepšit pohled na osobní a profesní život. Přitom zároveň zlepšuje vůdčí dovednosti a „odemyká“ potenciál (zvyšuje se individuální výkonnost).

Koučink je hlavně o objevech, uvědomění a volbě. Jde o velmi individuální přístup, který je nepostradatelný v dnešní době, kdy se stále častěji setkáváme s obecnými přístupy, obecnými řešeními, která jsou platná pro většinu lidí a ztrácí na účinnosti.

Často slýcháváme mýtus:

Kouče nepotřebuji! Na to abych si popovídal mám přece přátele“.

Účelem přátelských konverzací je sdílení příběhu. Účelem koučovacích konverzací je rozvoj potenciálu a dosahování cílů. Jedná se o dvě naprosto odlišné konverzace s jiným záměrem. Ačkoli vás přátelé vyslechnou, tak během těchto konverzací nedochází k efektivnímu seberozvoji, nestanovíte si cíle a při další schůzce si objektivně neřeknete, jaké akční kroky jste podnikli. 

Obliba koučinku roste velmi rychle právě proto, že je považován za plnohodnotnou rozvojovou metodu, díky níž můžete najít znovu smysl života a zdroj radosti. Odhalíte, co ve skutečnosti ve svém životě chcete a jaké je vaše poslání. K řešení se klient dobere přirozenou cestou pomocí specifických koučovacích otázek a koučovacích nástrojů. Velmi často u klientů pozoruji během koučovacích sezení několik „aha momentů“, které jsou velmi důležité pro výrazný posun vpřed, aniž by před začátkem sezení v něco takového vůbec doufali. I já sama už jsem byla ve svém životě x-krát koučována a musím upřímně říct, že jsem vždy díky sezení s koučem přišla na řešení toho, s čím se mi v běžném životě nedařilo hnout, ať už jsem to probírala s přáteli, manželem či kýmkoli jiným. A tím se opět dostáváme k mému životnímu přesvědčení, že všechny odpovědi máme v sobě. Jen jim musíme umožnit dostat se na povrch.

 

S čím může koučink pomoci?

  

Co vám mohu garantovat?

Zpět na úvod