Homeopatie

Homeopatie je přírodní, velmi účinná, a přitom zcela bezpečná léčebná metoda. Zkoumá pacienta a jeho symptomy jako celek, který je následně jako celek i léčen (princip totality symptomů = souhrn všech psychických a fyzických charakteristik konkrétního jedince). Vychází z toho, že by se podobné mělo léčit podobným. 

Používá různé přírodní látky, minerály, rostliny a živočišné produkty, avšak v silně zředěném stavu (tzv. potencované látky). Čím je látka zředěnější, tím pronikavější a hlubší má účinek. Neléčí pouze příznaky onemocnění, se kterými klient za homeopatem přijde, ale zároveň pomáhá zlepšit i celkový zdravotní stav – psychickou stránku i fyzické tělo.

Zakladatelem homeopatie je německý lékař Samuel Hahnemann, který na začátku 19. století formuloval její principy a posléze ji až do své smrti v roce 1843 praktikoval. Od té doby se postupně rozšířila do celého světa, kde ji využívá velké množství populace, jakožto velmi šetrnou a efektivní metodu léčby bez vedlejších účinků. 

Homeopat používá odbornou diagnostickou literaturu, materii mediku, repertorium nebo počítačový program. Podrobným vyptáváním se snaží získat „obraz léku“, který bude odpovídat obrazu pacienta. Z toho důvodu je zapotřebí v případě potíží vyhledat a konzultovat svůj stav s vystudovaným homeopatem, nikoli jen čerpat z obecných rad dostupných např. na internetu atp.

Homeopatika neobsahují žádné škodlivé látky a působí na organismus jemnou rezonancí, stimulací jemnohmotné vitální síly. Jsou nosičem pro určitou informaci. Ta říká imunitnímu systému, co má dělat, aby se vrátil zpátky do rovnováhy. Lze je kombinovat s jakýmikoli léky, nemají žádné známé negativní vedlejší účinky. Jsou netoxické, vhodné pro všechny věkové kategorie – od novorozenců až po seniory. Velmi často a s dobrým výsledkem jsou podávány i zvířatům.

Homeopatie je vhodná zejména při léčbě alergií, astmatu, ekzémů, migrén, gynekologických obtíží, nespavosti, bolestí žaludku, zánětů močových cest, angín, zánětů středouší, poruch metabolismu, snížené imunity a řady dalších obtíží.

Zpět na úvod