Bachovy esence

Bachovy květové esence představují jednoduchý, a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii naším emocím a tím také našemu fyzickému tělu. Jemně napravují ztracenou rovnováhu mezi myslí a tělem. Zároveň odstraňují negativní emoce a navozují pocit klidu.

V roce 1928 zavedl tuto metodu Dr. Edward Bach (1886-1936) v Anglii. Byl přesvědčen, že osobnost a vnitřní postoj člověka k životu má vliv na jeho zdraví. Zajímal se o pacienty jako o osobnost mnohem více než pouze jako o „případy“. Věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy.

Bachovy květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu a rovnováhy. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy, obavy a bolístky z minulosti či přítomnosti blokují životní energii a oslabují schopnost člověka zůstat „ve svém středu“. 

Dr. Bach rozlišoval 38 různých patologických negativních duševních stavů, resp. „slabostí charakteru“ a 38 různých květin pro jejich léčení. K tomu ještě vytvořil kombinaci 5 květů – RESCUE REMEDY – Krizovou esenci, určenou pro náhlé, náročné a obtížné situace.

Květové esence pochází z divoce rostoucích květů, nebo květů stromů a keřů. Výjimkou je esence Rock Water (voda z léčivých pramenů), která je připravena z přírodního pramene s léčivými účinky.

Esence jsou učeny pro individualitu člověka. Ošetřují člověka a ne nemoc, nebo její symptom. Působí především na emocionální rovině. Pomáhají získat nadhled nad situací, ve které se člověk ocitne. Jejich úkolem není negativní emoce vytěsnit, či potlačit, ale přeměnit je na pozitivní postoje. Tím podporují vlastní vnitřní potenciál a obranné síly člověka pro sebe uzdravení.

Květy Dr. Bacha představují zcela bezpečnou a přirozenou metodu léčby. Nemají žádné vedlejší účinky a mohou se kombinovat s jakoukoli terapií. Není možné se jimi předávkovat. Jsou čistě přírodní léčbou, založenou na energetickém působení rostlin. Jejich velkou předností je, že je mohou bez obav užívat dospělí, děti, těhotné a kojící ženy, ale také domácí zvířata. Je však nutné zdůraznit, že esence nenahrazují lékařskou péči – mohou ji ale krásně podporovat a ovlivněním naší psychiky urychlit uzdravování. Navozují pocit klidu a tělo nemocného člověka tak získává příležitost začít se samo léčit.

Během konzultace pro vás vyberu a namíchám kombinaci esencí „na míru“. Dostanete svou vlastní lahvičku, která bude obsahovou esence odpovídající vaší konkrétní situaci, symptomu, nebo stavu.

Pomáhají:

Zpět na úvod